Корпоративна социална отговорност

Начало / Корпоративна социална отговорност

 

 

залената идея на рециклиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

green line

 

_________________________

 

Следвайки своята зелена философия, ГИС създаде и

успешно провежда проекта "Зелена линия - 2012 - 2014 г.".

 

Проектът цели да повиши информираността сред гражданите

 на Р България относно предимствата на рециклирането на

електронно и електрическо оборудване, което да ги накара

да споделят глобалната зелена политика. ГИС предлага напълно

безплатен рециклационен процес и транспорт на гражданите.

 

Комбинирано с инвестициите, които фирмата извъшва в

непрекъснатото технологично обновяване на своя център за

рециклиране GIS-Recycle, GIS успява да допринесе за опозването

на природата, чрез ефективното управление на ненужната компютърна техника.