Рециклиране на IT техника

Начало / Рециклиране на IT техника

Проект “Зелена линия 2012-2014г.”
Проект “Зелена линия  2012-2014г.”

"ГИС" ЕООД предлага на своите клиенти възможността да рециклират своята IT техника.

За целта фирмата разполага със специални машини и стендове, разположени в стартиралия през 2012 г. център за

рециклиране GIS-Recycle. 

 

Заедно с играждането на центъра за рециклиране, ГИС стартира и екологичния проект "Зелена линия 2012-2014", който е финансиран изцяло със средства на фирмата. 

 

Проектът "Зелена линия 2012-2014" дава възможност:

 

компютри

 

 Клиентите на ГИС да изпращат своята IT техника в Центъра за рециклиране GIS-Recycle, като куриерските разходи се поемат от фирмата;

 

компютри плевен

 

Центърът за рециклиране GIS-Recycle да рециклира всеки един компонент от вашатата IT техника, както и кашона, в който сте изпратили продукта;

 

Гис плевен

 

Компоненти от рециклираните продукти да послужат за създаването на нови "Зелени" продукти.

 

    

  

 

 

 

 

 

Мисията е:
Ангажираност и отговорност към околната среда чрез изграждане и организиране на нова система за извозване, сортиране и оползотворяване на изцяло излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!